Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (14)

  • Ansökan om ersättning i samband med APL - arbetsplatsförlagt lärande

   Som elev på Katedralskolan kan du ansöka om ersättning för mat- och resekostnader i samband med APL.

   Ansökan om ersättning sker månadsvis och avser föregående månads genomförda APL.

   Ansökan öppnar den första i varje månad och stänger den femte.

   Som elev på Katedralskolan kan du ansöka om ersättning för mat- och resekostnader i samband med APL.

   Ansökan om ersättning sker månadsvis och avser föregående månads genomförda APL.

   Ansökan öppnar den första i varje månad och stänger den femte.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

  • Internationella medel - ansökan

   Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar.
   Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor.

   Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar.
   Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor.

  • Kontrakt för lån av elev-PC

   Här godkänner du som vårdnadshavare/myndig elev villkoren för lån av en personlig dator under den tid hen är elev på skolan. 

   Här godkänner du som vårdnadshavare/myndig elev villkoren för lån av en personlig dator under den tid hen är elev på skolan. 

  • Lärplattform - Itslearning

   Itslearning lärplattform

   Itslearning lärplattform

  • Redovisning internationella medel

   Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar. Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor. Beviljade resor och utbyten ska senast en månad efter hemkomst lämna in en ekonomisk redovisning och en rapport som beskriver utbytet.

   Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar. Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor. Beviljade resor och utbyten ska senast en månad efter hemkomst lämna in en ekonomisk redovisning och en rapport som beskriver utbytet.

  • Rekvisition av skolhälsovårdsjournal

   Medgivande från vårdnadshavare att rekvirera journal från föregående skola.

   Medgivande från vårdnadshavare att rekvirera journal från föregående skola.

  • Uppsägning förskola/fritidshem

   Här kan du avsluta ditt barns placering i förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du registrerat den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

   Här kan du avsluta ditt barns placering i förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du registrerat den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

  Bygga, bo och miljö (26)

  Gata och park (2)

  Kommun och politik (8)

  • Avsägelse av politiska förtroendeuppdrag

   Här gör du anmälan om att avsäga dig förtroendeuppdrag.
    

   Här gör du anmälan om att avsäga dig förtroendeuppdrag.
    

  • Bokningsförfrågan borgerlig vigsel

   Via denna e-tjänst kan du göra en förfrågan om borgerlig vigsel. Vigslarna sker vanligtvis i Stadshuset, Södra kyrkogatan 2. 

   Via denna e-tjänst kan du göra en förfrågan om borgerlig vigsel. Vigslarna sker vanligtvis i Stadshuset, Södra kyrkogatan 2. 

  Kommunala bolag (1)

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv och arbete (1)

  Omsorg och stöd (13)

  • Arbetsmarknadsenheten (AME) Spektra, Inskrivning

   Via denna e-tjänst kan du skriva in dig på AME Spektra

   Via denna e-tjänst kan du skriva in dig på AME Spektra

  • Familjerådgivningen - tidbokning

   Familjerådgivningen i Skara kommun är organiserad i samverkan med Lidköping.  

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

    

   Familjerådgivningen i Skara kommun är organiserad i samverkan med Lidköping.  

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

    

  • Färdtjänst - specialistutlåtande

   Utlåtandet kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.

   Utlåtandet kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan med specialistkompetens.

  • Föräldra-/Faderskapsbekräftelse

   Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

   Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst mellan orter som inte ingår i regional färdtjänst eller beställa en längre resa. 

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst mellan orter som inte ingår i regional färdtjänst eller beställa en längre resa. 

  • Utbetalning för korttidsvistelse i familj

   E-tjänsten fylls i av verkställande familj som söker ersättning för korttidsvistelse. 

   E-tjänsten fylls i av verkställande familj som söker ersättning för korttidsvistelse. 

  • Utbetalning till familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner

   E-tjänsten fylls i av familjehemssekreterare för verkställande av utbetalning av ersättning till uppdragstagare.

   E-tjänsten fylls i av familjehemssekreterare för verkställande av utbetalning av ersättning till uppdragstagare.

  Se och göra (7)

  • Låna om bok

   Låna om bok

   Låna om bok

  Tillstånd, regler och tillsyn (4)

  Överförmyndare och god man (20)

  • Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Intresseanmälan God man/Förvaltare

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Meddelande om beställt tolkuppdrag

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse - Förordnad förmyndare

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Samtycke till åtgärd - ansökan

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Säker kommunikation ÖF

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

   Här kan du som förmyndare ansöka om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som förmyndare ansöka om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - God man/förvaltare - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning omyndig

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning/Sluträkning

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Åtagande

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.