Regler och förutsättningar vid lån av elev-iPad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun erbjuder elever att låna personlig ipad under den tid hen är elev på skolan. Genom att underteckna regler och förutsättningar för lån av elev-iPad förbinder du dig som vårdnadshavare att följa dessa. Skolan har rätt att återta utrustningen om reglerna inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom regler och förutsättningar med eleven. Reglerna gäller till dess att elev-iPad:en lämnas tillbaka till skolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa