Förorenade områden - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan ska skickas in i god tid minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Anmälan anses som komplett och handläggningstiden på 6 veckor börjar gälla när samtliga uppgifter inklusive bilagor som efterfrågats inkommit till tillsynsmyndigheten.

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

I och med anmälan medger ni att handlingar i ärendet kan komma att registreras i EBH-databasen över potentiellt förorenade områden hos Länsstyrelsen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa