Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (Miniabonnemang)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en ansökan om förlängt hämtningsintervall av restavfall. Det här behöver du veta innan du fyller i gör din ansökan. 

  • Ett villkor för att du ska få förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall är att du har en godkänd kompost som är beslutad av kommunen. Om du inte anmält din kompost, följ denna länk för att anmäla den.
  • Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost enligt avfallsföreskrifterna 60 § om kompostering.
  • Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på återvinningsstationer (ÅVS) eller återvinningscentral (ÅVC) inom kommunens gränser.
  • Grovavfall och farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsordningen, ska lämnas på kommunens återvinningscentral (ÅVC).
  • Att lämna ditt egna avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är inte tillåtet enligt miljöbalken.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa