Enskilt avlopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla eller ansöka om följande:

 • Ansöka om anläggande av ny avloppsanläggning med WC
 • Ansökan om installation av annan typ av toalett än WC ex. mulltoa, förbränningstoalett.
 • Ansöka om anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning.
 • Anmäla om anläggande av enbart bad-, disk-, och tvätt avlopp
 • Anmäla om ändring av befintlig avloppsanläggning

Det här behöver du veta innan du fyller i E-tjänsten för enskilt avlopp:

 • Kontakta entreprenör som har erfarenhet av att anlägga enskilda avlopp om du inte ska anlägga avloppet själv,
 • Vilken typ av avloppsanläggning som ska anläggas,
 • Kontrollera grundvattennivå eller avstånd till berggrund,
 • Gräv en provgrop som är 2 – 2.5 meter djup för att kontrollera grundvattennivå och jordart. Provgropen ska grävas i närheten av tänkt placering för infiltration/markbädd, 
 • Ta reda på avstånd till närliggande dricksvattenbrunnar,
 • Servitutsavtal om avloppet ska anläggas på annan mark än din egen.
 • Skara kommun tar ut en avgift. Läs mer till mer på skara.se
 • Upp till 6 veckors handläggningstid på ansökan

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa