Enskilt avlopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla eller ansöka om följande:

  • Ansöka om anläggande av ny avloppsanläggning med WC
  • Ansökan om installation av annan typ av toalett än WC ex. mulltoa, förbränningstoalett.
  • Ansöka om anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning.
  • Anmäla om anläggande av enbart bad-, disk-, och tvätt avlopp
  • Anmäla om ändring av befintlig avloppsanläggning

Skara kommun tar ut en avgift. Lär mer: Vad betalar jag för?

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elektronisk underskrift

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa