Kontrakt för lån av elev-PC

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun erbjuder elever att låna personlig dator under den tid hen är elev på skolan. Genom att underteckna det här kontraktet förbinder du dig som vårdnadshavare/myndig elev att följa kontraktet. Skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa