Fakturamottagare för barnomsorgsavgift - Ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst är för er vårdnadshavare som är sammanboende och önskar ändra fakturamottagare för barnomsorgsavgiften.
Ni som vårdnadshavare är båda inkomstgrundare och har gemensamt betalningsansvar men eventuella framtida betalningskrav eller återbetalningar av avgiften kommer att ställas till den som är fakturamottagare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa