Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun erbjuder modersmålsundervisning för elever i grundskolan och anpassad grundskola, åk 1-9.

Det ska erbjudas undervisning i modersmål om

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Om det finns minst fem elever som önskar modersmålsundervisning i ett språk är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning i det språket under förutsättning att det finns lämplig lärare för uppdraget. Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

 Sekretesskyddade personuppgifter 

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter kan du inte använda denna e-tjänst, kontakta vårt kontaktcenter och be istället om en blankett, du ser kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Flerpartssignering (samtliga vårdnadshavare behöver skriva under)

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten (vårdnadshavare A) och den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare B) signera detta ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare B får där en länk och blir ombedd att logga in i Skara kommuns självserviceportal med sin e-legitimation.
   
 2. Efter att vårdnadshavare B har loggat in med sitt e-legitimation kommer denna person in och kan granska inskrivna uppgifter. Om uppgifterna stämmer klickar vårdnadshavare B på "Signera"-knappen, längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare B ska nu signera ärendet med sitt e-legitimation - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare B har signerat skapas ärendet upp och hamnar i vårt hanteringssystem.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".

Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in via utskickad länk eller signera via "Mina sidor" genom att klicka på ärendet och signera.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Flerpartsignering (se info)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa