Arbetsmarknadsenheten (AME) Spektra, Inskrivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst vänder sig till arbetssökanden i Skara Kommun.

När du är inskriven kan du hålla kontakten med din arbetsmarknadskonsulent via mina sidor, där hittar du också din arbetsmarknadsplanering.

 

Sekretesskyddade personuppgifter 

Om du har sekretesskyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst, kontakta vårt Kontaktcenter och be istället om en blankett, du ser kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

 

Arbetsmarknadsenheten Spektra behöver ditt samtycke för att kunna dela viktig information om dig och ditt ärende med berörda kollegor och andra verksamheter för att hjälpa dig på bästa sätt. 

Detta samtycke utgör laglig grund enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för Arbetsmarknadsenheten Spektras hantering av uppgifter gällande dina personliga förhållanden.

Vad omfattar samtycket? 

Samtycket omfattar endast uppgifter som behövs för att Arbetsmarknadsenheten Spektra och nedanstående samarbetsparter/ myndigheter ska kunna planera, genomföra och följa upp ditt ärende.

Information som kan komma delas om dig innefattar: Ditt namn, personnummer/samordningsnummer, kontaktuppgifter, arbetsförutsättningar, kompetens, planerade aktiviteter samt eventuell annan information av betydelse för samarbetet. 

Du har ett eget ansvar att påtala för oss om du lämnar en uppgift som du anser är extra känslig, och som du inte vill ska delges någon annan.

Verksamheter som kan komma att ta del av dina uppgifter anges nedan:

•    Vuxen myndighet (Försörjningsstöd)
•    Vuxen resurs
•    Daglig verksamhet och sysselsättning
•    Vuxenutbildningen/SFI 
•    Arbetsförmedlingen
•    Försäkringskassan
•    Västragötalandsregionen
•    Samordningsförbundet västra Skaraborg
•    Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer
•    Skaras kommunala enheter utifrån praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder
•    Näringsliv, föreningar och branscher i närområdet utifrån praktik  och andra arbetsmarknadsåtgärder
•    Andra utbildningsanordnare 

Samtycket gäller under den tid du är inskriven på Arbetsmarknadsenheten Spektra. Alla uppgifter om dig raderas två år efter att du avslutats som ärende hos oss. Du har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och skrivs då ut från Arbetsmarknadsenheten Spektra.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa