Prao och APL, erbjuda plats

LÄS MER

Här kan du som arbetsgivare erbjuda praktikplatser för prao (praktisk arbetslivsorientering)  och/eller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla intresse för att    i nästa steg bli kontaktad av skolan för att få mer information om vad det skulle innebära för dig.

Mer information hittar du på: Samarbete mellan skola och arbetsliv - Skara kommuns startsida

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa