Avsägelse av förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill avsäga dig uppdrag som förtroendevald i Skara kommun använder du denna e-tjänst. Vill du avsäga dig flera uppdrag så lämnar du in en avsägelse per uppdrag. 
När du skickat in en avsägelse via denna e-tjänst så är det kanslienheten som behandlar den. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa