Avsägelse av politiska förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill avsäga dig uppdrag som förtroendevald i Skara kommun använder du denna e-tjänst.

När du skickat in en avsägelse via denna e-tjänst så är det kanslienheten som behandlar den. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa