Avtal gällande lån av iPad för politiker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du som politiker villkoren för lån av en iPad för ditt/dina förtroendeuppdrag i Skara kommun.

Skara kommun tillhandahåller iPads till förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, revisionen och Centrumbostäder. I ditt /dina förtroendeuppdrag lånar du en iPad för att bland annat kunna ta del av sammanträdeshandlingar, kallelser och protokoll samt använda din e-post som är kopplad till Skara kommun.

Genom att underteckna det här avtalet förbinder du dig till att det som står i avtalet efterföljs. Avtalet gäller från det att din iPad lämnas ut till det att din iPad lämnas tillbaka. Utlämning av iPad sköts av personal på kanslienheten vid kommunledningsförvaltningen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa