Gräva och borra i mark inom tättbebyggt område

LÄS MER

Gräva och borra i mark
För att få gräva eller borra i mark inom tättbebyggt område måste du ha tillstånd innan du börjar. Du söker tillstånd hos kommunen.

Mer information hittar du här!