Grävtillstånd - Ansökan

LÄS MER

Grävtillstånd - Ansökan
För att få gräva i mark inom tättbebyggt område måste du ha tillstånd innan du börjar. Du söker tillstånd hos kommunen.

När du klickar på starta e-tjänsten så hamnar du på Skaras och Götenes e-tjänst hos SWECO.