Medborgartjänst Intresseanmälan Uppdragstagare (familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson)

LÄS MER

Vill du göra skillnad och öppna ditt hem för ett barn som behöver stöd eller ett nytt socialt nätverk? Behoven ser olika ut och det kommer inte alltid vara lätt, men det är alltid värt det.
Kraven som ställs är olika beroende på uppdrag. Socialförvaltningen genomför en noggrann kontroll och utredning innan du/ni godkänns som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla familjehem erbjuds utbildning och handledning inför sitt viktiga uppdrag.
Uppdraget innebär inte något ekonomiskt ansvar och du/ni förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.