Ansökan om ersättning i samband med APL - arbetsplatsförlagt lärande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som elev på Katedralskolan kan du ansöka om ersättning för mat- och resekostnader i samband med APL.

Ansökan om ersättning sker månadsvis och avser föregående månads genomförda APL.

Ansökan öppnar den första i varje månad och stänger den femte.

 

Matersättning

För dig som inte har möjlighet att äta på någon av kommunens skolor utgår matersättning med 40 kr per dag.

Reseersättning

Reseersättning utgår endast om du som elev inte har möjlighet att nyttja allmänna kommunikationsmedel och om du uppfyller villkoren för reseersättning. Denna kontroll görs av ansvarig APL-samordnare inför ny APL-plats.

Ersättning utgår enligt Skatteverkets schablonavdrag för skattefri milersättning.

- 25 kr per mil för resa med egen bil
- 12:50 kr per mil för resa med motorcykel
- 12:50 kr per mil för resa med mopedbil/EPA-traktor/A-traktor
- 6 kr per mil för resa med egen moped

Utbetalning

Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden och förutsätter att ansökan på förhand är godkänd. Om bankuppgifterna är felaktigt angivna hanteras och skickas ersättningen som en utbetalningsavi per post (en utbetalningsavi kan medföra en kostnad för mottagaren).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa