Rekvisition av skolhälsovårdsjournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tjänsten används för medgivande från vårdnadshavare/Myndig elev att rekvirera journal från föregående skola för att skicka till aktuell skola i Skara kommun.

Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som bara elevhälsans medicinska insats har tillgång till. Den följer eleven under alla skolår och ger därför viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I journalen finns till exempel noteringar om vaccinationer, syn- och hörselkontroller och längd- och viktutveckling. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa