Föräldra-/Faderskapsbekräftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

De första 14 dagarna efter barnets födelse har ni som föräldrar möjligheten att bekräfta faderskap/föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

E-tjänst för föräldraskapsbekräftelse Skatteverket

Är inte faderskapet/föräldraskapet fastställd inom de 14 första dagar är det Socialförvaltningen i kommunen som är ansvarig för att fastställa faderskap/föräldraskap.
Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.
Detta gäller även två kvinnor som får barn tillsammans. 
 

Vad innebär fastställande av faderskapet?

Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta faderskapet. Om det finns några frågetecken kring faderskapet gör man en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

Vårdnaden

Föräldrarna får information om vad gemensam och ensam vårdnad innebär. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell. Om ni är ett gift heterosexuellt par behövs inget fastställande av faderskapet. Ni blir automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa