Tyck till- lämna din synpunkt

LÄS MER

Framför dina synpunkter som medborgare (beröm, felanmälan, förslag, klagomål eller ställ en fråga). Ansvarig verksamhet följer upp din synpunkt och hanterar denna enligt fastställda rutiner.
Om du önskar vara anonym, välj att inte logga in. Väljer du att vara anonym kan Skara kommun inte återkoppla till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa