Tyck till- lämna din synpunkt

LÄS MER

Framför dina synpunkter som medborgare (beröm, felanmälan, förslag, klagomål eller ställ en fråga). Ansvarig verksamhet följer upp din synpunkt och hanterar denna enligt fastställda rutiner.
Om du önskar vara anonym, välj att inte logga in. Väljer du att vara anonym kan Skara kommun inte återkoppla till dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa