Klagomålshantering Barn- och utbildningsförvaltningen

LÄS MER

Klagomål gällande förskola, grundskola, fritidshem,  anpassad grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Det går att vara anonym om man önskar det och din synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa