Tomtkö, kommunala småhustomter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun kan erbjuda lediga småhustomter i Skara, Axvall, Varnhem, Eggby och Ardala.

De flesta tomter är klara att bebyggas direkt medan några först kräver fastighetsbildning och framdragning av vatten, avlopp och el.


Läs mer här!

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa