Nedtagning av träd på kommunal mark - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av
Gata-Park.

Ansökan kommer att behandlas av Gata-Park och en bedömning görs utifrån följande
kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska, kulturhistoriska och estetiska värden
  • Trädets kondition (Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd)

Träd tas inte ner för att:

  • löv eller pollen kommer in på tomtmark
  • de skymmer parabolantenner
  • de skuggar tomten delar av dagen

Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.

Ansökan som inkommer innan sista september kommer att behandlas under följande vinterhalvår.

Akuta åtgärder anmäls via Felanmälan:
Digital felanmälan

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa