Byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns åtgärder som inte kräver lov, men som istället kräver att du gör en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är installation av eldstad, ändring i den bärande konstruktionen, installation eller ändring av ventilation, installation av oljeavskiljare. Även rivning kan kräva anmälan.

Uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kräver anmälan.

 

Viktigt att veta är att, innan du börjar bygga, ändra eller installera måste du fått ett beslut om startbesked.

 

Du kan påbörja din anmälan, spara den för att senare göra klart och skicka in.
Det är först efter att du skickat in den som vi ser den.

Har du frågor eller vill ha rådgivning, kan du boka tid med handläggare via e-tjänsten "Byggenheten - Boka tid med handläggare"

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder och anmälan hittar du här!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa