Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara - Götene

Du som har en enskild väg men ej får statsbidrag för att sköta den, sök ditt bidrag här. 

En enskild väg är en väg som inte är allmän och ansvarig för vägen kallas väghållare. Det kan till exempel var en vägsamfällighet som består av fastighetsägare längs vägen eller så kan det bestå av en eller flera markägare.


Det finns två typer av enskilda vägar - de som får statsbidrag och de som är utan statsbidrag men som istället kan söka bidrag hos kommunen.

  • Enskild väg med statsbidrag - vägen hålls öppen för allmän trafik.
  • Enskild väg utan statsbidrag - kan söka bidrag från kommunen, denna väg ska också hållas öppen för allmän trafik.

Kommunen betalar ut bidrag till enskild väg med boende året runt för drift och underhåll. Bidraget är 1,50 kronor per vägmeter för den del som överstiger 100 meter.

Erhåller du sedan tidigare det statliga bidraget för enskild väg? 
– Då behöver du inte ansöka, utbetalning sker automatiskt. 

Boende i Skara
Gränsen är 500 kronor för vägar inom Skara kommun, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 434 meter. (Beslut i kommunfullmäktige Skara § 13/2006 samt § 23/2009).

Boende i Götene
Gränsen är 1 000 kronor för vägar inom Götene kommun, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 770 meter. (Beslut i kommunfullmäktige Götene § 40/2009).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa