E-tjänst för barnomsorg och grundskola

LÄS MER

Ansöka om barnomsorg
Registrera inkomstuppgift
Registrera/uppdatera kontaktuppgifter
Registrera skolval till förskoleklass (under aktuell skolvalsperiod)