Internationella medel - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar.
Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor.

Medlen ska användas utifrån ett strikt perspektiv där barns- och ungas möjligheter till utbyten prioriteras. Skara kommun ser betydelsen av en ökad internationalisering och kommunen har en ambition och vilja till att aktivt tillvarata de möjligheter som en ökad internationalisering skapar; det ska bidra till att främja utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det i sin tur utvecklar och skapar nytta för Skara kommuns olika verksamheter och invånare.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa