Redovisning internationella medel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skara kommun tillvaratar de möjligheter som en ökad internationalisering skapar. Alla skolor i Skara kommun kan söka internationella medel för internationella utbyten och resor.

Den ska bidra till att främja utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det i sin tur utvecklar och skapar nytta för Skara kommuns olika verksamheter och invånare. Beviljade resor och utbyten ska senast en månad efter hemkomst lämna in en ekonomisk redovisning och en rapport som beskriver utbytet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa