Utbetalning till familjehem och kontaktfamiljer/kontaktpersoner

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten fylls i av familjehemssekreterare för verkställande av utbetalning av ersättning till uppdragstagare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa