Behov av skyddsmaterial

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen har ett ansvar att rapportera behov av skyddsmaterial till Socialstyrelsen med anledning av Covid-19, detta rapporteringsansvar gäller även privata vård- och omsorgsaktörer inom kommunens geografiska områdesansvar. Detta regleras i förordning (2020:126 och lag 2006:544). Inrapporteringen i e-tjänsten avser Skara Kommuns geografiska områdesansvar, aktörer som verkar i flera kommuner kan inte i denna tjänst rapportera in behov för hela sin verksamhet, utan bara det som gäller i Skara. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa